Το χειμώνα του 2015 πραγματοποιήθηκε ο Εργαστηριακός Κύκλος Προγραμματισμού Ψηφιακών Μικροελεγκτών με Χρήση της πλατφόρμας Arduino (Open Hardware 4 High School - OH4HS). Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Στον εργαστηριακό κύκλο μαθημάτων συμμετείχαν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και δεκάδες σχολικές μονάδες ανά την ελληνική επικράτεια.

Ο εργαστηριακός κύκλος μαθημάτων περιελάμβανε την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, την ολοκλήρωση ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και την ανάπτυξη πρότυπου σχεδίου μαθήματος.

Για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω για το σεμινάριο, έχουμε συγκεντρώσει εδώ τους συνδέσμους των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, με χρονολογική σειρά παρακολούθησης :