Ενισχυτής ήχου 10W - TDA2003

Ενισχυτής ήχου 10W
5 5 2 Product


Εδώ παρουσιάζουμε έναν μικρό ενισχυτή ήχου που βασίζεται στο δημοφιλές TDA2003. Το ολοκληρωμένο TDA2003 χρειάζεται μόνο λίγα εξωτερικά εξαρτήματα και μια μικρή ψύκτρα και αποδίδει γύρω στα 6, 7.5, 10 ή 12W σε φορτίο (RL) 4, 3.2, 2 ή 1.6 Ω, αντίστοιχα. Παρακάτω παραθέτουμε το αυθεντικό σχηματικό που παρέχει η STMicroelectronics στο φυλλάδιο πληροφοριών του TDA2003. 

Ενισχυτής ήχου 10W με το TDA2003 - Ηλεκτρονικό σχηματικό

Το κύκλωμα απαιτεί τάση τροφοδοσίας από 8 έως 18V.  Η μέγιστη συνιστώμενη τάση τροφοδοσίας για το TDA2003A είναι 18 V αλλά το ολοκληρωμένο κύκλωμα μπορεί να αντέξει έως και 28 V χωρίς να καταστραφεί. Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή ομοιάζει με αυτή ενός χαμηλοπερατού φίλτρου με συχνότητα θλάσης που δίνεται προσεγγιστικά από τη σχέση 1/2π*R1*Cx.  Με C1 και R1, 39nF και 220 Ω, αντίστοιχα, η συχνότητα θλάσης (άνω συχνότητα αποκοπής -3db) είναι περίπου 19ΚΗz. Τα στοιχεία C5, R3 και Cx συνεισφέρουν στη σταθερότητα του κυκλώματος και αποτρέπουν τυχόν ταλαντώσεις σε υψηλές συχνότητες. Για βέλτιστα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες τιμές των εξαρτημάτων.  

 

Συνημμένα

Πληροφορίες συναρμολόγησης και τυπωμένου κυκλώματος - Ενισχυτής 10W με το TDA2003

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: