Καλώς ήρθατε στον τομέα των ηλεκτρονικών κατασκευών με μικροελεγκτές PIC. Εδώ θα βρείτε χρήσιμα κυκλώματα που βασίζονται σε μικροελεγκτές PIC της Microchip. Η παρουσίαση έκαστης κατασκευής συνοδεύεται με πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σχηματικό, το τυπωμένο κύκλωμα και το απαραίτητο λογισμικό.