Ρύθμιση τόνου 3ων περιοχών

Ρύθμιση ήχου
4.5 5 2 Product


Το κύκλωμα που περιγράφουμε εδώ είναι ένας μικρός ρυθμιστής τόνου 3ων περιοχών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ήχου για τη ρύθμιση των μπάσων, πρίμων και μεσαίων. Η δυνατότητα ρύθμισης κυμαίνεται από τα -16 έως τα +16db, σε κάθε περιοχή συχνοτήτων. 

Το κύκλωμα χρησιμοποιεί τον υψηλής ποιότητας τελεστικό ενισχυτή NE5532. Υπάρχουν τρία ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα φίλτρα για μπάσα, μεσαίες και πρίμα, αντίστοιχα. Η ρύθμιση του κάθε φίλτρου γίνεται μέσω ενός ποτενσιομέτρου. Το φίλτρο για μπάσα είναι ένα χαμηλοπερατό φίλτρο ρυθμιζόμενης απολαβής με άνω συχνότητα αποκοπής γύρω στα 200Hz. Το φίλτρο για πρίμα είναι ένα  υψιπερατό φίλτρο ρυθμιζόμενης απολαβής με συχνότητα θλάσης γύρω στα 2KHz και το φίλτρο για τις μεσαίες συχνότητες είναι ένα ρυθμιζόμενο φίλτρο διέλευσης ζώνης συχνοτήτων, με κεντρική συχνότητα γύρω στο 1KHz.     

3-Way Tone Control Electronic Schematic

Υπό κανονικές συνθήκες, όταν όλα τα ποτενσιόμετρα βρίσκονται στο μέσο της διαδρομής τους, η απολαβή του κάθε φίλτρου είναι μοναδιαία (0db) και η απόκριση του συστήματος είναι η ίδια για κάθε συχνότητα (flat). Με τροποποίηση της R2, η απολαβή μπορεί να γίνει διάφορη της μονάδας. Γενικώς, η απολαβή τάσης (G) του συστήματος για flat-απόκριση, σε db, δίνεται από τη σχέση G=20*LOG (R2/R1).Εκτός από την ενίσχυση, μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν και οι περιοχές λειτουργίας των επιμέρους φίλτρων με κατάλληλη τροποποίηση των στοιχείων C5, C6, C7 και C8.

Αν επιλέξετε να κατασκευάσετε μία στερεοφωνική έκδοση του συστήματος, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε υλικά μικρής ανοχής (π.χ αντιστάσεις 1%), για να εξασφαλίσετε ότι θα έχετε την ίδια απόκριση σε κάθε κανάλι ήχου (R και L).  Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι στο κύκλωμα υπάρχει ζεύξη συνεχούς στην έξοδο και η dc-στάθμη εξόδου μεταβάλλεται ελαφρώς αναλόγως με την εκάστοτε ρύθμιση. Συνήθως αυτό δεν είναι πρόβλημα, όταν η βαθμίδα που ακολουθεί έχει κάποιον πυκνωτή σύζευξης που αποκόπτει το συνεχές (dc). Αν όμως ακολουθεί βαθμίδα με ζεύξη συνεχούς, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε έναν πυκνωτή σύζευξης στην έξοδο του κυκλώματος για να αποφύγετε οποιαδήποτε ολίσθηση συνεχούς (dc-offset)

Κατασκευή: A.G

 

Συνημμένα

Πληροφορίες τυπωμένου κυκλωματος για το κύκλωμα ρύθμισης τόνου 3ων περιοχών

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Χωρίς ψήφο ακόμα
2014-02-13 23:47
Άλλαξε τον C5. Δοκίμασε τιμές από 10 έως 100nF. Καλό είναι να δοκιμάζεις το κύκλωμα φορώντας ακουστικά ή με κάποιο αναλυτή ακουστικών συχνοτήτων. Αν χρησιμοποιείς ηχεία υπολογιστή, ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα στο να ακούς τα μπάσα σωστά.
Χωρίς ψήφο ακόμα
2014-02-13 08:18
κατασκεύασα αυτό το κύκλωμα τα πρίμα δουλεύουν καλά το ίδιο και τα μεσαία. Τα μπάσα δεν ρυθμίζουν καθόλου . αλαξα ποτενσιομετρα , ελενχσα το κύκλωμα για τυχών λάθος αλά τίποτα. Τι να κάνω?
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: