Απλός Συναγερμός 4 ζωνών

basic_alarm_board_2_sm
basic_alarm_board_2_smbasic_alarm_board_1_smbasic_alarm_system_2_sm
4.2 5 5 Product


Επιθυμώντας να καλύψουμε το κενό που υπάρχει για ένα απλό, αξιόπιστο και εξαιρετικά οικονομικό σύστημα συναγερμού, σκεφτήκαμε να σχεδιάσουμε μία απλή κεντρική μονάδα συναγερμού που μπορεί να κατασκευαστεί από τον καθένα και που υποστηρίζει όλους τους τύπους των αισθητήρων. Η κεντρική μονάδα συναγερμού που παρουσιάζουμε εδώ διαθέτει:

 • 4 ζώνες (εισόδους για αισθητήρες)
 • Έναν ηλεκτρονόμο (ρελέ) που μπορεί να ενεργοποιήσει μία σειρήνα, ένα τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο
 • Ρυθμιζόμενο χρόνο λήξης συναγερμού όταν απομακρυνθεί ο εισβολέας ή το αίτιο πρόκλησης συναγερμού
 • Φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης (LED που αναβοσβήνει) που επισημαίνει την ύπαρξη ενεργού συναγερμού
 • Έξοδο τροφοδοσίας (12V) για τους αισθητήρες
 • Υποδοχή κλειδιού ή τηλεχειρισμού για ενεργοποίηση – απενεργοποίηση


Αρχικές σκέψεις

Στο εμπόριο κυκλοφορούν πάρα πολλά συστήματα συναγερμού. Υποστηρίζουν αρκετές ζώνες (εισόδους) στις οποίες μπορούν να συνδεθούν αισθητήρες διαφόρων τύπων όπως μαγνητικοί διακόπτες (παγίδες) θυρών, ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές κραδασμών, ανιχνευτές πυρός ή καπνού κ.α. Για κάποια(ες) από τις ζώνες (εισόδους) συνήθως προβλέπεται να υπάρχει χρονοκαθυστέρηση (συνήθως μερικών δευτερολέπτων), έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος (πριν ηχήσει ο συναγερμός) εντός του οποίου ο εξουσιοδοτημένος χρήστης να μπορεί να απενεργοποιήσει το συναγερμό με κάποιο κλειδί ή με την εισαγωγή κάποιου κωδικού μέσω πληκτρολογίου. Επίσης, η χρονοκαθυστέρηση επιτρέπει στο χρήστη να μπορεί να εξέλθει από τον εποπτευόμενο χώρο, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, πριν αυτός ηχήσει. Η χρονοκαθυστέρηση συνήθως είναι προγραμματιζόμενη και οι συναγερμοί του εμπορίου διαθέτουν συνήθως οθόνη και πληκτρολόγιο για την απεικόνιση των ενδείξεων, τον προγραμματισμό και την εισαγωγή κωδικού (κλειδιού). Πολλοί συναγερμοί διαθέτουν και επιπλέον προηγμένες λειτουργίες όπως η κλήση μέσω τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής οδού για την πληροφόρηση του χρήστη (ιδιοκτήτη) ή ενός κέντρου λήψεως σημάτων για κάθε εισβολή στον επιβλεπόμενο χώρο.

Όλες οι προηγμένες λειτουργίες είναι πολύ χρήσιμες αλλά κοστίζουν ακριβά και επιπλέον αυξάνουν την πολυπλοκότητα των συστημάτων και ενίοτε την πιθανότητα αστοχίας από λάθος προγραμματισμό ή χειρισμό. Τα εμπορικά συστήματα συναγερμού τείνουν να γίνονται όλο και πιο προηγμένα και συνεπώς όλο και πιο ακριβά αλλά και πιο πολύπλοκα στο χειρισμό. Αυτή η τάση δημιουργεί ένα κενό στην αγορά γι αυτούς που αναζητούν ένα απλό σύστημα συναγερμού, σε περιπτώσεις που δεν απαιτούνται προηγμένες λειτουργίες παρά μόνο η αξιόπιστη επίβλεψη ενός χώρου και η ενεργοποίηση μιας σειρήνας, η κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού, η αναπαραγωγή ηχητικού μηνύματος ή γενικώς λειτουργίες που μπορούν να υλοποιηθούν από έναν απλό ηλεκτρονόμο (ρελέ) και τίποτα παραπάνω. Επιπλέον, ένα απλό σύστημα συναγερμού είναι δυνατό να μη διαθέτει οθόνη, μήτε πληκτρολόγιο και η ενεργοποίηση ή η απανεργοποίηησή του μπορούν να γίνονται ασύρματα μέσω τηλεχειρισμού ή με κάποιο «έξυπνο κλειδί». Ο απομακρυσμένος έλεγχος, μέσω τηλεχειρισμού εκμηδενίζει την ανάγκη για ύπαρξη χρονοκαθυστέρησης και λειτουργίες προγραμματισμού του χρόνου της καθυστέρησης. Έτσι το σύστημα μπορεί καταστεί απλούστατο και οικονομικό.

Θέλοντας να καλύψουμε το κενό που υπάρχει για ένα απλό, αξιόπιστο και εξαιρετικά οικονομικό σύστημα συναγερμού, σκεφτήκαμε να σχεδιάσουμε μία απλή κεντρική μονάδα συναγερμού που μπορεί να κατασκευαστεί από τον καθένα και που υποστηρίζει όλους τους τύπους των αισθητήρων.

Το ηλεκτρονικό σχέδιο του απλού συναγερμού
Εικόνα 1. Το ηλεκτρονικό σχηματικό του συναγερμού (για μεγέθυνση, κάντε κλικ στην εικόνα)

 

Το κύκλωμα της κεντρικής μονάδας συναγερμού

Το κύκλωμα είναι εξαιρετικό απλό και βασίζεται στο δημοφιλή χρονιστή 555 που εδώ τον χρησιμοποιούμε ως μονοσταθή πολυδονητή (βλ. εικόνα 1). Η έξοδος του 555 παραμένει ανενεργή (off) έως ότου ενεργοποιηθεί κάποιος αισθητήρας που είναι συνδεμένος σε κάποια ζώνη (είσοδο) της κεντρικής μονάδας. Μόλις ενεργοποιηθεί κάποιος αισθητήρας, η έξοδος του 555 μετάγει σε ενεργή κατάσταση (on) και ενεργοποιεί τον ηλεκτρονόμο Κ1 που δίνει τάση 12V στη σειρήνα μέσω της εξόδου P5. Ο ηλεκτρονόμος παραμένει ενεργοποιημένος όση ώρα υπάρχει ενεργοποιημένος αισθητήρας και απενεργοποιείται μόνο:

 • Σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση όλων των αισθητήρων (απομάκρυνση του εισβολέα)
 • Κατόπιν εντολής του χρήστη μέσω κλειδιού ή τηλεχειρισμού

Το χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση όλων των αισθητήρων (απομάκρυνση του εισβολέα), έπειτα από το οποίο απενεργοποιείται ο συναγερμός αυτόματα, ρυθμίζεται μέσω του ποτενσιομέτρου R5. Με τις προτεινόμενες τιμές των εξαρτημάτων, η περιοχή ρύθμισης είναι από περίπου 0 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά και εξαρτάται άμεσα από τη σταθερά χρόνου RC (γινόμενο [R5+R6] επί C1). Το άνω όριο μπορεί να αυξηθεί η να ελαττωθεί με χρήση μεγαλύτερου ή μικρότερου πυκνωτή ή ποτενσιόμετρου μεγαλύτερης ή μικρότερης τιμής, αντίστοιχα και το κατώτατο όριο εξαρτάται από το γινόμενο C1*R6.

Η πλακέτα του συναγερμού
Φωτογραφία 1. Η πλακέτα του συναγερμού

Ο μονοσταθής πολυδονητής ενεργοποιείται με έναν αρνητικό παλμό στον ακροδέκτη 2 του 555. Αυτό σημαίνει ότι ο συναγερμός παραμένει απενεργοποιημένος όσο η τάση στον ακροδέκτη 2 του 555 παραμένει σε λογικό 1 (μέγιστη θετική τάση τροφοδοσίας). Τη στιγμή που η τάση στον ακροδέκτη 2 μεταπίπτει σε λογικό 0, ο μονοσταθής πολυδονητής ενεργοποιείται και δε δύναται να απενεργοποιηθεί ακόμη και αν η τάση στον ακροδέκτη 2 γίνει και πάλι λογικό 1, παρά μόνο αφότου παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που υπαγορεύουν τα στοιχεία R5 και C1. Αν η τάση στον ακροδέκτη 2 παραμείνει σε λογικό 0 (κάποιος αισθητήρας παραμένει ενεργοποιημένος), ο συναγερμός δεν λήγει ποτέ.

Όλοι οι αισθητήρες περιέχουν εσωτερικά ένα διακόπτη που είναι κλειστός υπό κανονικές συνθήκες (normally on). Στη φωτογραφία 1, διακρίνονται αντιστάσεις των 120 Ω στις εισόδους, που αντικαθιστούν τους αισθητήρες, στην περίπτωση που επιθυμούμε να μην συνδέσουμε αισθητήρα σε κάποια είσοδο. Έκαστη είσοδος που δεν συνδέεται σε αισθητήρα δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να μείνει ανοικτή αλλά θα πρέπει να βραχυκυκλωθεί με έναν αγωγό ή να χρησιμοποιηθεί μία μικρή αντίσταση ως βραχυκυκλωτήρας (όπως στη φωτογραφία 1).

Η έξοδος κάθε αισθητήρα (που συνδέεται σε έκαστη ζώνη) είναι ουσιαστικά ένας διακόπτης. Όσο ο διακόπτης ενός αισθητήρα παραμένει κλειστός (on), έκαστη είσοδος της πύλης OR (U1Α) παραμένει γειωμένη μέσω του διακόπτη έκαστου αισθητήρα (οι αισθητήρες συνδέονται στις υποδοχές P1 έως P4). Τη στιγμή που όλοι οι αισθητήρες είναι απενεργοποιημένοι (είναι κλειστοί διακόπτες), όλες οι είσοδοι της πύλης OR είναι γειωμένες και η έξοδος της πύλης παραμένει σε λογικό 0. Η πύλη NAND που ακολουθεί (U2A) και που εδώ χρησιμοποιείται ως πύλη NOT αντιστρέφει τη λογική κατάσταση εξόδου της πύλης OR και οδηγεί τον ακροδέκτη 2 του 555 με λογικό 1. Η σταθερή αυτή λογική κατάσταση (λογικό 1 στον ακροδέκτη 2 του 555) αλλάζει μόνο όταν ενεργοποιηθεί κάποιος αισθητήρας και ο διακόπτης του καταστεί ανοικτός (μεταβεί σε κατάσταση off). Τη στιγμή εκείνη, η τάση σε κάποια είσοδο της πύλης OR γίνεται λογικό 1 (από μία αντίσταση πρόσδεσης με την τροφοδοσία – R1 έως R4), η έξοδος της OR και της NAND μεταπίπτουν σε 1 και 0, αντίστοιχα και ο συναγερμός ενεργοποιείται. Δηλαδή, ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε από τις τέσσερις ζώνες (εισόδους).

Στο σημείο αυτό, αρκετοί που δεν έχουν πείρα από εγκαταστάσεις συναγερμών θα αναρωτιούνται γιατί οι αισθητήρες έχουν ένα διακόπτη που είναι normally on (κανονικά κλειστός – αγώγιμος) και όχι αντίθετα. Φαίνεται λογικό ένας διακόπτης να είναι κανονικά ανοικτός (off) και όχι κλειστός (on). Η απάντηση είναι απλή αλλά όχι αρκετά προφανής: Αν ο διακόπτης κάποιου αισθητήρα ήταν normally off, η κεντρική μονάδα του συναγερμού δεν θα μπορούσε να διακρίνει αν ο αισθητήρας είναι απενεργοποιημένος ή αν κάποιος έκοψε κακόβουλα το καλώδιο που συνδέει τον αισθητήρα με την κεντρική μονάδα (διότι και στις δύο περιπτώσεις η είσοδος θα παρέμενε ανοικτή – μη αγώγιμη). Αν όμως ο διακόπτης του αισθητήρα είναι normally on (όπως πολύ σωστά έχει καθιερωθεί) η κεντρική μονάδα του συναγερμού μπορεί να διακρίνει την περίπτωση κοπής του καλωδίου του αισθητήρα, λόγω διακοπής της αγώγιμης σύνδεσης.

Σε αυτό το σημείο κάποιοι είναι δυνατό να αναρωτηθούν: Και αν ο επίδοξος κλέφτης βραχυκυκλώσει το καλώδιο του αισθητήρα και μετά το κόψει; Ναι, αυτή η περίπτωση υπάρχει αλλά μόνο αν τα καλώδια των αισθητήρων είναι πρόσβασιμα από σημεία που δεν επιβλέπονται από αισθητήρες κίνησης ή από σημεία που επιβλέπονται με χρονοκαθυστέρηση. Καθόσον ο συναγερμός που παρουσιάζουμε εδώ δεν έχει χρονοκαθυστέρηση και επιπλέον δοθεί προσοχή κατά την εγκατάσταση έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε καλώδια των αισθητήρων από σημεία που δεν επιτηρούνται από αισθητήρες κίνησης, να είστε σίγουροι ότι το σύστημα συναγερμού θα είναι ασφαλές και θα ηχήσει όταν ο επίδοξος διαρρήκτης θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το καλώδιο ενός αισθητήρα ή της σειρήνας.

Όσον αφορά τώρα την ίδια τη σειρήνα ή τα περιβλήματα των αισθητήρων, αυτά είναι συνήθως παγιδευμένα και διαθέτουν έναν πρόσθετο διακόπτη (το tamper) που είναι κανονικά κλειστός και ανοίγει (μεταπίπτει σε κατάσταση off) όταν κάποιος προσπαθήσει να επέμβει (ανοίξει) το περίβλημα της σειρήνας ή κάποιου αισθητήρα. Γενικώς για τους αισθητήρες, συνήθως δεν υπάρχει τρόπος να προσεγγιστούν από τον επίδοξο διαρρήκτη δίχως να ανιχνευτεί κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο (αν φυσικά έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση) αλλά συνήθως ο διαρρήκτης μπορεί να έχει πρόσβαση στη σειρήνα αν αυτή βρίσκετε σε εξωτερικό χώρο που συνήθως δεν επιτηρείται διότι τις περισσότερες φορές υπάρχει δημόσια πρόσβαση σε αυτό το χώρο ή διέρχονται ζώα ή πτηνά. Για αυτή την περίπτωση συνιστούμε την εξής σύνδεση:

 • Συνδέστε 3εις αισθητήρες στις 3εις ζώνες του συναγερμού και
 • συνδέστε οπωσδήποτε τον διακόπτη tamper της σειρήνας στην 4η ζώνη ή όλους τους διακόπτες tamper (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της σειρήνας) σε σειρά μεταξύ τους και έπειτα τα άκρα της εν σειρά συνδεσμολογίας στη ζώνη 4.

Επιπλέον, προτιμήστε μία αυτόνομη σειρήνα που περιέχει ενσωματωμένη μπαταρία και θα συνεχίσει να ηχεί ακόμη κι αν κάποιος διακόψει την τροφοδοσία της. Επιπλέον χρησιμοποιήστε μία μπαταρία ή ένα ups και για την κεντρική μονάδα του συναγερμού και μη βασιστείτε στην παροχή ισχύος από το δίκτυο διότι ίσως κάποιοι επίδοξοι διαρρήκτες διακόψουν την τροφοδοσία του δικτύου ή ακόμη και τις ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές οδούς. Έχετε υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν τα τεχνικά μέσα ακόμη και για την διακοπή ασύρματων τηλεπικοινωνιακών οδών (π.χ με χρήση παρεμβολέα).

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι ο προτεινόμενος συναγερμός μπορεί να κατασκευαστεί με περισσότερες ζώνες αν χρησιμοποιήσετε μία πύλη OR περισσότερων από 4 ων εισόδων ή αν φτιάξετε μία πύλη OR περισσότερων εισόδων χρησιμοποιώντας περισσότερες από μία πύλες OR δύο εισόδων.

 

Περιγραφή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού

Στη φωτογραφία 2 διακρίνεται ένα σύστημα συναγερμού, βασιζόμενο στην κεντρική μονάδα των 4ων ζωνών, που υλοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η κεντρική μονάδα του συναγερμού του πρωτοτύπου κατασκευάστηκε αρχικά σε μία διάτρητη πλακέτα γενικής χρήσης.

Αριστερά - πάνω στη φωτογραφία, διακρίνεται μία απλή σειρήνα των 12V που είναι συνδεδεμένη στην έξοδο P5. Ένας αισθητήρας κίνησης διακρίνεται πάνω δεξιά και είναι συνδεδεμένος σε μία ζώνη του συναγερμού. Σε μία δεύτερη ζώνη είναι συνδεδεμένη η μαγνητική παγίδα θυρών που διακρίνεται κάτω αριστερά. Πάνω στην κεντρική μονάδα του συναγερμού έχουμε ενσωματώσει έναν δέκτη ασύρματου τηλεχειρισμού που χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του συναγερμού. Το τηλεχειριστήριο του ασύρματου τηλεχειρισμού διακρίνεται στο κέντρο, δεξιά. Επίσης, στη φωτογραφία 2 διακρίνεται και ένας πυκνωτής των 470μF που είναι συνδεδεμένος παράλληλα με τον αισθητήρα κίνησης. Ο πυκνωτής, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αντιστάσεις δημιουργεί μία μικρή χρονοκαθυστέρηση - γύρω στα 15 δευτερόλεπτα- στην απόκριση του αισθητήρα.

Στο κέντρο της πλακέτας του συναγερμού διακρίνεται η δίοδος τύπου LED που αναβοσβήνει όση ώρα ο συναγερμός είναι ενεργός.     

Πλήρες σύστημα συναγερμού με τον Απλό Συναγερμό 4 ζωνών
Φωτογραφία 2. Πλήρες σύστημα συναγερμού με τον Απλό Συναγερμό 4ων ζωνών


Φωτεινή ένδειξη ύπαρξης ενεργού συναγερμού

Η απλή κεντρική μονάδα συναγερμού που παρουσιάζουμε εδώ διαθέτει και ένα LED που αναβοσβήνει καθόσον ο συναγερμός παραμένει ενεργός. Το LED που αναβοσβήνει είναι η δίοδος φωτοεκπομπής D2 που είναι συνδεδεμένη σ' έναν ασταθή πολυδονητή που δομείται γύρω από ένα δεύτερο 555 (το U4). Ο κύκλος λειτουργίας (duty cycle) του ταλαντωτή (ασταθής πολυδονητή) με το 555 έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε το LED να ανάβει για πολύ λίγο χρόνο σε κάθε περίοδο επανάληψης που διαρκεί λίγο παραπάνω από 1sec. Αυτό έχει γίνει σκόπιμα ώστε να υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση ισχύος για την περίπτωση που το σύστημα συναγερμού εγκατασταθεί σε χώρους που τροφοδοτούνται από φωτοβολταικά ή μπαταρία. To LED δηλαδή φωτοβολεί στιγμιαία κάθε 1 με 1.2 sec που ορίζεται από τις τιμές των R8, R9 και C3.

Η ύπαρξη του ενδεικτικού LED είναι χρήσιμη για δύο λόγους:

 1. Για να προειδοποιεί τους επίδοξους διαρρήκτες ότι ο χώρος επιτηρείται. Η προειδοποίηση καθίσταται πιο αποτελεσματική όταν η φωτεινή ένδειξη αναρτηθεί σε ένα εμφανές σημείο ή πάνω σε μία αληθινή ή ψεύτικη κάμερα επιτήρησης- καταγραφής.
 2. Δεδομένου ότι ο συναγερμός δεν διαθέτει οθόνη είναι η μόνη ένδειξη που μπορεί να πληροφορήσει τον ιδιοκτήτη ότι ο συναγερμός είναι ενεργός.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι η κεντρική μονάδα του συναγερμού είναι ενεργή καθόσον τροφοδοτείται από 12V. Η απενεργοποίηση γίνεται μόνο με διακοπή της τάσης τροφοδοσίας (αλλά αυτό θα το συζητήσουμε παρακάτω).

Τροφοδοσία της μονάδας και των αισθητήρων

Η μονάδα θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με 12V από κάποιο τροφοδοτικό, φωτοβολταικό σύστημα ή μπαταρία. Η κατανάλωση ρεύματος της πλακέτας είναι γύρω στα 20mA σε ηρεμία. Η τροφοδοσία θα πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή P6. Σε σειρά με την υποδοχή της τροφοδοσίας έχουμε συνδέσει δύο διόδους (τις D3 και D4) που προστατεύουν την πλακέτα και τους αισθητήρες από ανάστροφη πολικότητα.

Για την τροφοδοσία των αισθητήρων έχουμε προβλέψει την υποδοχή P7. Η υποδοχή P7 παρέχει αδιάκοπη τροφοδοσία στους αισθητήρες ενώ η τροφοδοσία στην πλακέτα του συναγερμού μπορεί να διακόπτεται και να αποκαθίσταται από την υποδοχή P8.

Για την ασφάλεια του συστήματος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε το τροφοδοτικό να επιτηρείται από κάποιον αισθητήρα ή παγίδα διαφορετικά θα είναι εύκολος στόχος. Επιπλέον χρησιμοποιήστε μία εφεδρική μπαταρία ή ένα ups και μη βασιστείτε στην παροχή ισχύος από το δίκτυο διότι ίσως κάποιοι επίδοξοι διαρρήκτες διακόψουν την τροφοδοσία του δικτύου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συναγερμού

Στο σημείο αυτό ίσως αναρωτιέστε πώς ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο συναγερμός αφού δεν διαθέτει πληκτρολόγιο; Η απάντηση είναι και πάλι απλή αλλά όχι προφανής:

Τυπικά, δεν υπάρχει κύκλωμα τηλεχειρισμού, κλειδιού ή πληκτρολογίου στην κεντρική μονάδα. Η μονάδα παραμένει ενεργοποιημένη καθόσον τροφοδοτείται με 12V. Επομένως η διακοπή της τροφοδοσίας είναι αυτή που δύναται να απενεργοποιεί το συναγερμό. Γι αυτό έχουμε προβλέψει την ύπαρξη της υποδοχής P8 (κλέμα πλακέτας). Στην υποδοχή P8 θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας τηλεχειριζόμενος διακόπτης, ένα έξυπνο κλειδί ή μία ηλεκτρονική κλειδαριά έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του συναγερμού. Εδώ βέβαια ανακύπτει ένα πρόβλημα:

 1. Αφού δεν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, η «κλειδαριά- διακόπτης» θα πρέπει να είναι εκτός του χώρου επιτήρησης οπότε υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του διακόπτη από έναν έξυπνο εισβολέα ή από κάποιον γνώστη του συστήματος.

Προτείνουμε 3εις εναλλακτικές λύσεις:

 1. Χρησιμοποιείστε έναν ασύρματο τηλεχειρισμό. Εμείς, αυτή τη λύση χρησιμοποιούμε στο δικό μας σύστημα συναγερμού. Έτσι θα μπορείτε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται το συναγερμό εξ αποστάσεως (όπως ακριβώς συμβαίνει με τους συναγερμούς των οχημάτων). Προσέξτε βέβαια να μη δώσετε σε κανέναν το κλειδί γιατί συνήθως τα ασύρματα κλειδιά μπορούν να αντιγραφούν. Οι απλοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες είναι εξαιρετικά φθηνοί και θα τους βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή αυτοματισμών. Αν επιλέξετε αυτή τη λύση, προσέξτε ο διακόπτης να είναι normally-on έτσι ώστε ο συναγερμός να παραμένει ενεργοποιημένος αν κάποιος κατορθώσει να διακόψει την τροφοδοσία του δέκτη τηλεχειρισμού.
 2. Χρησιμοποιήστε την έξυπνη κλειδαριά που έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας. Ανατρέξτε στο σχετικό σύνδεσμο. Αυτή η κλειδαριά παραμένει απαραβίαστη καθόσον κανένας (εκτός και αν σας ξεφύγει το «μυστικό») δεν μπορεί να υποψιαστεί τον τρόπο λειτουργίας της. Προσέξτε όμως να μην υπάρχει πρόσβαση στο καλώδιο που συνδέει την πλακέτα της κλειδαριάς με την κεντρική μονάδα συναγερμού από σημεία που δεν επιτηρούνται.
 3. Χρησιμοποιείστε τον τηλεχειρισμό μέσω υπερύθρων που έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας. Ανατρέξτε στο σχετικό σύνδεσμο. Αυτός ο τηλεχειρισμός μπορεί να είναι ασφαλής μόνο αν έχετε κρύψει καλά τη φωτοδίοδο του δέκτη υπερύθρων και δεν ξέρει κανείς τον κωδικό που χρησιμοποιείτε στο τηλεχειριστήριο. Για την τελευταία προϋπόθεση θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στον κώδικα του υπέρυθρου τηλεχειρισμού σε πομπό και δέκτη.


Συναρμολόγηση του κυκλώματος

Μπορείτε να συναρμολογήσετε το κύκλωμα σε μία διάτρητη πλακέτα γενικής χρήσης ή εναλλακτικά μπορείτε να φτιάξετε το τυπωμένο κύκλωμα μονής όψης που παρουσιάζουμε παρακάτω και να κολλήσετε όλα τα εξαρτήματα σε αυτό βάσει του οδηγού συναρμολόγησης.  

Οδηγός συναρμολόγησης της πλακέτας του συναγερμού
Εικόνα 2. Ο οδηγός συναρμολόγησης της πλακέτας του συναγερμού

Οι μπλε γραμμές που διακρίνονται στον οδηγό συναρμολόγησης αντιπροσωπεύουν τις γραμμές του τυπωμένου κυκλώματος. Οι κόκκινες γραμμές, απεναντίας, αντιπροσωπεύουν γεφυρώματα που θα πρέπει να γίνουν από την πλευρά τοποθέτησης των εξαρτημάτων. Όλα τα γεφυρώματα μπορούν να γίνουν με χρήση λεπτών αγωγών (πιθανότατα από αυτούς που θα περισσέψουν όταν θα κόψετε τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων).

Η ακριβής θέση έκαστου εξαρτήματος πάνω στην πλακέτα αναγράφεται ευκρινώς στον οδηγό συναρμολόγησης. Θα πρέπει να προσέξετε όμως έτσι ώστε να κολλήσετε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές με τη σωστή πολικότητα, καθώς επίσης και τις διόδους και το LED.
 

Συνημμένα

Το τυπωμένο κύκλωμα του Απλού Συναγερμού 4 ζωνών

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: