Προενισχυτής μικροφώνου με πλήκτρο σίγασης

microphone-preamp-unbalanced_box


Η κατασκευή που παρουσιάζουμε εδώ είναι ένας προενισχυτής μικροφώνου χαμηλού κόστους αλλά υψηλής απόδοσης. Το κύκλωμα διαθέτει διακόπτη σίγασης (το push-button S2), τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι ομιλητές, όταν για παράδειγμα θέλουν να καθαρίσουν το λαιμό τους. Ο προενισχυτής έχει ασύμμετρη είσοδο και υποστηρίζει υψηλής και χαμηλής σύνθετης αντίστασης μικρόφωνα. Η εναλλαγή μεταξύ υψηλής και χαμηλής σύνθετης αντίστασης γίνεται με τον διακόπτη S1.

Το κύκλωμα βασίζεται στο ΝΕ5532, έναν χαμηλού θορύβου διπλό τελεστικό ενισχυτή, κατάλληλο για εφαρμογές ήχου εξαιρετικής ποιότητας.

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα του προενισχυτή με πλήκτρο σίγασης
Το ηλεκτρονικό σχηματικό του προενισχυτή με πλήκτρο σίγασης 

Το πρώτο στάδιο ενίσχυσης δομείται γύρω στο IC1-Α (1/2 του IC1) που ενισχύει το σήμα εισόδου προσφέροντας κέρδος περίπου 27db. Το πρώτο στάδιο ενίσχυσης είναι ένας τυπικός μη αναστρέφων ενισχυτής που χρησιμοποιεί τον C5 για να καταστείλει τις πολύ υψηλές συχνότητες, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία. Οποιοδήποτε DC στην είσοδο αποκόπτεται από τον C1, και μόνο το AC σήμα ενισχύεται.

 Μετά το πρώτο στάδιο ενίσχυσης υπάρχει ένα FET (Field Effect Transistor) το οποίο κανονικά άγει και η έξοδος του IC1-Α ενισχύεται περαιτέρω από  το IC1-Β. Το δεύτερο στάδιο ενίσχυσης είναι ένας τυπικός αναστρέφων ενισχυτής, ο οποίος παρέχει απολαβή τάσης της τάξης των 14dB. Τέλος, το σήμα λαμβάνεται στον ακροδέκτη εξόδου, αφού πρώτα διέλθει μέσω του υψιπερατού φίλτρου C3-R9. Λόγω της έλλειψης ενός ακολουθητή τάσης στην έξοδο, για βέλτιστη απόδοση, το φορτίο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10KΩ. 

Το τυπωμένο κύκλωμα του προενισχυτή μικροφώνου
Το τυπωμένο κύκλωμα του προενισχυτή μικροφώνου με πλήκτρο σίγασης (η πλευρά του χαλκού)

Όταν πιέζεται ο διακόπτης σίγασης, το FET οδηγείται σε υψηλή αντίσταση και ο ήχος αποκόπτεται. Ο C4 καθορίζει την ταχύτητα με την οποία λαμβάνει χώρα η σίγαση.

Μπορείτε να φτιάξετε τη μονάδα σε μία πλακέτα δοκιμών (breadboard) ή στο τυπωμένο κύκλωμα που παρέχουμε παραπάνω. Μπορείτε εύκολα να συναρμολογήσετε όλα τα εξαρτήματα στο τυπωμένο, ακολουθώντας το σχέδιο συναρμολόγησης που παρέχουμε εδώ:

Το σχέδιο συναρμολόγησης του προενισχυτή μικροφώνου
Οδηγός συναρμολόγησης του προενισχυτή μικροφώνου με πλήκτρο σίγασης
Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: