Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της συλλογής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων circuitlib.com. Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακό τόπο circuitlib, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν το κόμβο). Κατά συνέπεια, αν διαφωνείτε με τους παρακάτω όρους και την αποποίηση ευθυνών ή με οποιοδήποτε μέρος του παρακάτω κειμένου, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα circuitlib για κανένα λόγο. Δυνάμεθα να τροποποιήσουμε το παρακάτω κείμενο οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

  1. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου circuitlib προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο circuitlib, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. 
  1. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου circuitlib, ολική ή μερική, σε οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη, του συγγραφέα ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 
  1. Για να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους, συμπεριλαμβάνουμε συνδέσεις με ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται από τρίτους. Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύνδεσμο για να επισκεφθείτε ιστοσελίδες τρίτων, αποδέχεστε ότι δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και ότι δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το υλικό που περιέχουν και δημοσιεύεται από τρίτους. Επιπλέον, το ότι δημοσιεύουμε συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, δεν δηλώνει απαραίτητα την έγκριση μας γι’ αυτές τις ιστοσελίδες ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτές. 
  1. Παρέχουμε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου circuitlib "ως έχει" και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία αυτού του περιεχομένου. 
  1. Με τη χρήση του δικτυακού τόπου circuitlib αποδέχεστε ότι οι ιδιοκτήτες και οι συνεργάτες αυτού του δικτυακού τόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή περιστασιακές ζημίες ή απώλεια ή διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία ορθής χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στις σελίδες μας, ακόμα και αν γνωρίζουμε για την πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας. 
  1. Δεν εγγυόμαστε ότι το υλικό σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ενημερωμένο ή ότι η ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία στην ιστοσελίδα θα παραμείνει διαθέσιμη.  
  1. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόπτουμε ή να τροποποιούμε οποιοδήποτε υπηρεσία ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας και να σταματούμε πάσα δημοσίευση ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.