Εδώ δημοσιεύουμε κυκλώματα πομπών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν ενθαρρύνουμε τις παράνομες ραδιοεκπομπές. Τα κυκλώματα πομπών που δημοσιεύουμε προορίζονται για εκπαιδευτικούς και πειραματικούς σκοπούς. 

Results 1 - 4 of 4
Results 1 - 4 of 4