Καλώς ήρθατε στον τομέα των ηλεκτρονικών φίλτρων. 

Τα ηλεκτρονικά φίλτρα είναι κυκλώματα επιλεκτικής φασματικής απόκρισης και χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να ενισχύσουμε ή να αποκόψουμε συγκεκριμένες συχνότητες ή περιοχές συχνοτήτων από το φάσμα κάποιου σήματος.

Results 1 - 2 of 2
Results 1 - 2 of 2