Μίκτης απλός με πρίμα - μπάσα

audio_console_sm2
3.5 5 4 Product


Είναι πολύ εύκολο να κατασκευάσετε έναν απλό μίκτη ήχου με δυνατότητα ρύθμισης τόνου. Αν έχετε διαβάσει το άρθρο για το πώς να κατασκευάσετε μία κονσόλα ήχου, τότε σίγουρα θα γνωρίζετε ότι ένας απλός μίκτης ήχου είναι στην πραγματικότητα ένα κύκλωμα αθροιστή που φτιάχνεται εύκολα με τελεστικούς ενισχυτές και για τη ρύθμιση της τονικότητας του ήχου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα κυκλώματα ρυθμιζόμενων φίλτρων (κυκλώματα ρύθμισης τόνου).

Το κύκλωμα που παρουσιάζουμε εδώ είναι ένας απλός μίκτης ήχου που διαθέτει επίσης ένα επιπρόσθετο κύκλωμα για τη ρύθμιση της τονικότητας του ήχου σε μπάσα και πρίμα. Αποτελείται από ένα και μόνο ολοκληρωμένο, το TL082 που στο εσωτερικό του περιέχει δύο τελεστικούς ενισχυτές. Ο μίκτης έχει τρεις εισόδους. Θα μπορούσατε όμως να προσθέσετε περισσότερες ή και να αφαιρέσετε. Το κύκλωμα είναι μονοφωνικό. Για τη στερεοφωνική έκδοση θα χρειαστεί να φτιάξετε δύο πανομοιότυπα κυκλώματα, ένα για το δεξί κι ένα ακόμη για το αριστερό κανάλι του ήχου και θα χρειαστεί επίσης να χρησιμοποιήσετε διπλά – στερεοφωνικά ποτενσιόμετρα.

Απλός μίκτης με ρύθμιση τόνου
Εικόνα 1. Το ηλεκτρονικό κύκλωμα του μίκτη με ρύθμιση τόνου

Ο πρώτος τελεστικός ενισχυτής (το IC1A) δουλεύει ως αθροιστής. Η ενίσχυση είναι ρυθμισμένη να είναι ακριβώς ίση με 1. Αυτό σημαίνει ότι ο αθροιστής απλώς προσθέτει τα σήματα ήχου των εισόδων και δεν πραγματοποιεί καθόλου ενίσχυση. Από τη θεωρία για το κύκλωμα του αθροιστή γνωρίζουμε ότι η ενίσχυση για κάθε κανάλι εισόδου εξαρτάται από το λόγο της αντίστασης ανατροφοδότησης, R7, προς την αντίσταση εισόδου του αθροιστή για κάθε κανάλι (δηλαδή την R4, R5, και R6 για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κανάλι ήχου, αντίστοιχα). Επειδή όλες οι αντιστάσεις είναι ίσες, ο λόγος τους είναι ίσος με 1 κι επομένως η ενίσχυση είναι ίση με 1. Αν θέλετε βέβαια, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των αντιστάσεων και να προσαρμόσετε την ενίσχυση για κάθε κανάλι σε διαφορετική στάθμη.

Ο πυκνωτής C1 περιορίζει την απόκριση του ενισχυτή σε υψηλές συχνότητες που βρίσκονται εκτός του ακουστικού φάσματος για να περιοριστεί στο ελάχιστο η στάθμη θορύβου του κυκλώματος.

Οι αντιστάσεις R14 και R15 πολώνουν τις μη αναστρέφουσες εισόδους και των δύο τελεστικών στο μέσο της τάσης τροφοδοσίας, έτσι ώστε το κύκλωμα να μπορεί να λειτουργεί με μία και μόνο τάση τροφοδοσίας. Ο C6 παρέχει απόζευξη και λειτουργεί ως βραχυκύκλωμα στο AC και με αυτόν τον τρόπο, οι μη αναστρέφουσες είσοδοι και των δύο τελεστικών είναι πρακτικά γειωμένες για το AC σήμα.

Ο δεύτερος τελεστικός ενισχυτής (το IC1B), μαζί με ένα δικτύωμα αντιστάσεων και πυκνωτών, λειτουργεί ως κύκλωμα ρύθμισης τόνου. Το συγκεκριμένο κύκλωμα βασίζεται στην κλασσική τοπολογία του Peter Baxandall που δημοσιεύτηκε το 1952 στο περιοδικό “Wireless World”. Η αρχική σχεδίαση βασιζόταν σε ηλεκτρονικές λυχνίες. Στο δικό μας κύκλωμα βέβαια, η τοπολογία του Baxandall υλοποιείται με έναν τελεστικό ενισχυτή.

Η λειτουργία του κυκλώματος ρύθμισης τόνου του Baxandall, βασίζεται στη μεταβολή της απόκρισης ενός αναστροφικού ενισχυτή με μεταβολή της αρνητικής ανάδρασης. Τα ποτενσιόμετρα R8 και R9, σε συνδυασμό με τους πυκνωτές C7, C8 και C9, C10, επιτρέπουν τη μεταβολή της ανάδρασης σε υψηλές (πρίμα) και χαμηλές συχνότητες (μπάσα), αντίστοιχα και μεταβάλλουν την ενίσχυση στις δύο αυτές περιοχές συχνοτήτων. Όταν ο δρομέας του R8 βρίσκεται προς τη μεριά του C8, έχουμε ενίσχυση των υψηλών συχνοτήτων κατά 20db περίπου, ενώ όταν ο δρομέας του R8 βρίσκεται προς τη μεριά του C7, έχουμε αποκοπή των υψηλών συχνοτήτων κατά 20db περίπου. Το ίδιο συμβαίνει και για τα μπάσα όταν ο δρομέας του R9 βρίσκεται προς τη μεριά του C10 και του C9, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, μέσω των R8 και R9, μπορούν να ρυθμιστούν τα πρίμα και τα μπάσα κατά ±20db. Όταν οι δρομείς και των δύο ποτενσιομέτρων βρίσκονται στο μέσο της διαδρομής τους (υπό την προϋπόθεση ότι τα R8 και R9 είναι γραμμικά ποτενσιόμετρα) τότε η συνολική απόκριση του κυκλώματος γίνεται ομοιόμορφη (flat).

Το κύκλωμα απαιτεί μία και μόνο τάση τροφοδοσίας που μπορεί να κυμαίνεται από 12 έως και 30V, εντός των προδιαγραφών του TL082. Η όσο το δυνατό μεγαλύτερη τάση τροφοδοσίας εξασφαλίζει μεγαλύτερη δυναμική περιοχή και καλύτερη γραμμικότητα. Αντί για το TL082, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο τελεστικό με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Το κύκλωμα δεν πραγματοποιεί ενίσχυση κι αυτό αρκεί για τις περισσότερες πηγές ήχου. Ωστόσο για κάποιες ειδικές περιπτώσεις πηγών ήχου, όπως τα μικρόφωνα ή οι μαγνητικές κεφαλές πικάπ, θα χρειαστεί να προσθέσετε προενισχυτές στις εισόδους.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: