Ταλαντωτής αναφοράς CMOS

ref_osc_1_sm
4 5 1 Product


Είναι ένα κύκλωμα κρυσταλλικού ταλαντωτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταλαντωτής αναφοράς. Το κύκλωμα βασίζεται στο CMOS ολοκληρωμένο 4001. Η βασική έκδοση του ταλαντωτή που παρουσιάζεται στην εικόνα 1 αφορά τη συχνότητα του 1MHz. Όμως, το κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά και σε διαφορετικές συχνότητες με κρυστάλλους έως και 3,5MHz.

CMOS ταλαντωτής αναφοράς
Εικόνα 1. Το κύκλωμα του ταλαντωτή αναφοράς με CMOS

Η τροφοδοσία μπορεί να είναι από 5 έως 15V. Ο ταλαντωτής υλοποιείται με την πύλη NOR U1A. Οι πύλες U1B και U1C συνθέτουν μία βαθμίδα απομόνωσης από τα επόμενα στάδια. Με τον πυκνωτή C2 μπορεί να ρυθμιστεί μικρομετρικά η συχνότητα, γύρω από την ονομαστική τιμή του κρυστάλλου.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: