Πομπός ISM - 915MHz

Πομπός 885 - 950 MHz


Η κατασκευή ενός υψίσυχνου VCO (Voltage Controlled Oscillator) δεν είναι πλέον δύσκολη! Η Maxim παρέχει μερικά ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα που είναι αυτόνομοι ταλαντωτές VCO για αρκετές μπάντες συχνοτήτων. Εδώ χρησιμοποιούμε το MAX2623 που είναι ένας ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση (VCO) και το MAX2402 που είναι ένας ενισχυτής RF ισχύος, για να κατασκευάσουμε έναν μικρό πομπό για μία περιοχή συχνοτήτων ISM (902MHz με 928MHz στην Αμερική). Η ισχύς εξόδου του πομπού είναι γύρω στα 100mW.  

Πομπός 885 - 950 MHz / Ηλεκτρονικό σχέδιο

Αναφερόμενοι στο ηλεκτρονικό σχέδιο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια είσοδος για διαμόρφωση. Αυτό συμβαίνει διότι αρχικά ο πομπός κατασκευάστηκε για μία ιατρική εφαρμογή όπου χρειαζόταν μόνο το φέρον. Όμως, ο πομπός μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα τόσο κατά FM όσο και κατά DSB-SC, PSK και ASK.

Η διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM) επιτυγχάνεται με εφαρμογή του σήματος διαμόρφωσης στον ακροδέκτη νο.2 του MAX2623. Το σήμα διαμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί μαζί με τη DC πόλωση του ποτενσιομέτρου P1 που καθορίζει την κεντρική συχνότητα λειτουργίας. Για να επιτευχθεί η ταυτόχρονη εφαρμογή DC πόλωσης και AC σήματος διαμόρφωσης, στον ίδιο ακροδέκτη, συνίσταται η χρήση ενός πυκνωτή διέλευσης σε σειρά με το σήμα AC (το σήμα διαμόρφωσης) . Ο ακροδέκτης νο.2 του MAX2623 συνδέεται σε δύο διόδους varactor που υπάρχουν στο εσωτερικό του ολοκληρωμένου και καθορίζουν τη συχνότητα εκπομπής. Επομένως, οποιαδήποτε μεταβολή στην τάση του ακροδέκτη νο.2 θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση κατά FM.

Οι διαμορφώσεις DSB-SC, PSK και ASK μπορούν εύκολα να επιτευχθούν με χρήση του εσωτερικού, διπλά ισοσταθμισμένου διαμορφωτή (μίκτη) που διαθέτει το MAX2402. Ο εσωτερικός μίκτης του MAX2402 είναι εξαιρετικά γραμμικός σε μία περιοχή 2V και παρέχει βέλτιστη απόρριψη της φέρουσας. Η είσοδος του μίκτη για το σήμα βασικής ζώνης (σήμα διαμόρφωσης) είναι ο ακροδέκτης #2 του MAX2402. Στο σχηματικό που σας παρουσιάζουμε παραπάνω, ο ακροδέκτης αυτός είναι γειωμένος δεδομένου ότι εμείς δε χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε διαμόρφωση. 

Μετρήσεις πομπού 885 - 950 MHz

Στο κύκλωμα έχουμε συμπεριλάβει και ένα μικρό ποτενσιόμετρο (το P2) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της ισχύος εξόδου του πομπού.  Το P2 ρυθμίζει την τάση σε έναν RF ενισχυτή μεταβαλλόμενης απολαβής (ελεγχόμενο από τάση) που περιέχεται εντός του MAX2402. Η ισχύς εξόδου μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με κατάλληλη ρύθμιση της πόλωσης στον ακροδέκτη BADJ του MAX2402 μέσω μίας αντίστασης πόλωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της πόλωσης στον ακροδέκτη BADJ, μπορείτε να ανατρέξετε στο φυλλάδιο πληροφοριών του MAX2402.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι για την κατασκευή του κυκλώματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά επιφανειακής στήριξης μικρού μεγέθους.


Σχεδίαση κυκλώματος-κατασκευή: A.G

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του πομπού ISM

Συχνότητα φέρουσας: 885 - 950 MHz / ρυθμιζόμενη από το P1

Ισχύς εξόδου: 0 - 20dbm / ρυθμιζόμενη από το P2

Στάθμη αρμονικών: -20dbc

Τροφοδοσία: 3.5 - 5V DC

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 230mA

Μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς: 1.15W

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: