Μικροπομπός παρακολουθήσεων

Μικροπομπός παρακολουθήσεων


Αυτός ο μικροσκοπικός πομπός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "ραδιοκατάσκοπος" για παρακολουθήσεις συνομιλιών. Περιλαμβάνει ένα πολύ ευαίσθητο πυκνωτικό μικρόφωνο και η λήψη του μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε δέκτη FM. Αν θέλουμε, ο μικροπομπός μπορεί να συντονιστεί να εκπέμπει και εκτός της εμπορικής μπάντας των FM.     

Το κύκλωμα είναι πολύ απλό και μπορεί εύκολα να συναρμολογηθεί σε μία διάτρητη πλακέτα γενικής χρήσης. Όπως σε όλες τις κατασκευές RF, έτσι κι εδώ, χρειάζεται κάποια προσοχή έτσι ώστε οι συνδέσεις να έχουν όσο το δυνατό μικρότερο μήκος. Σε διαφορετική περίπτωση το κύκλωμα δε θα δουλέψει λόγω παρασιτικών αυτεπαγωγών.

Με χρήση ενός καλού δέκτη και με ιδανικές συνθήκες διάδοσης, η εμβέλεια του πομπού μπορεί να φθάσει σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Το κύκλωμα θα πρέπει να τροφοδοτηθεί από 6 έως 15V. Η ισχύς εκπομπής είναι γύρω στα 50-100 mW και η κατανάλωση ρεύματος είναι περίπου 20mΑ στα 9V. 

Ο συντονισμός μπορεί να γίνει είτε με χρήση μεταβλητού πυκνωτή στο κύκλωμα ταλάντωσης είτε με αλλαγή του μήκους του πηνίου (πύκνωμα ή αραίωμα των σπειρών).

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ηλεκτρονικό σχηματικό.

Κατασκευή: A.G

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: