Ρύθμιση στροφών μικρών κινητήρων

Μικρός κινητήρας DC
4 5 5 Product


Εδώ παρουσιάζουμε ένα κύκλωμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των στροφών σε μικρούς κινητήρες συνεχούς (DC). Το κύκλωμα βασίζεται στο χρονιστή 555 που οδηγεί με παλμούς κατάλληλης διάρκειας ένα τρανζίστορ TIP142. Το τρανζίστορ παράγει παλμούς ρεύματος που μπορούν να καθορίσουν την ταχύτητα περιστροφής οποιουδήποτε κινητήρα DC που απαιτεί ρεύμα έως και 6A.      

Κύκλωμα ρύθμισης στροφών μικρών κινητήρων

Αρχή λειτουργίας

Το 555 χρησιμοποιείται ως ασταθής πολυδονητής και παράγει παλμούς με συχνότητα στα όρια από 60Hz έως 2KHz.  Η συχνότητα, καθώς και ο κύκλος λειτουργίας (duty cycle) της παραγόμενης κυματομορφής εξαρτόνται από την R4.

Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ταλάντωσης, ο πυκνωτής C3 φορτίζεται μέσω των στοιχείων R3 και D1 και έπειτα εκφορτίζεται μέσω των αντιστάσεων R4 και R2. Η φόρτιση και η εκφόρτιση διαρκούν χρόνους T1 και T2, αντίστοιχα. Κατά της διάρκεια της φόρτισης, η έξοδος του 555 βρίσκεται σε κατάσταση "on" ενώ κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης σε κατάσταση "off". Ο χρόνος φόρτισης (χρονικό διάστημα T1) παραμένει σταθερός ενός ο χρόνος εκφόρτισης (T2) μπορεί να ρυθμιστεί από το ποτενσιόμετρο R4. Έτσι, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη γωνία αγωγιμότητας (ουσιαστικά το ποσοστό του χρόνου στη διάρκεια ενός κύκλου που ο κινητήρας τροφοδοτείται με ρεύμα) και επομένως τη μέση ισχύ και την ταχύτητα περιστροφής.

Η ρύθμιση των στροφών γίνεται ουσιαστικά με ρύθμιση του χρόνου στη διάρκεια ενός κύκλου που ο κινητήρας δεν τροφοδοτείται από ρεύμα. Η συχνότητα του ταλαντωτή αλλάζει, ως αποτέλεσμα της μεταβολής του χρόνου T2.     

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: