Προδιαιρέτης 1.1 GHz με έξοδο TTL

Small Frequency Divider


Εδώ παρουσιάζουμε ένα κύκλωμα προδιαιρέτη που βασίζεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα MC12080. Το MC12080 είναι ένας ρυθμιζόμενος διαιρέτης υψηλών συχνοτήτων που μπορεί να λειτουργήσει στην περιοχή συχνοτήτων από 70 MHz έως 1.5 GΗz. Στο φυλλάδιο πληροφοριών του, χαρακτηρίζεται ως προδιαιρέτης 1.1 GHz διότι η ευαισθησία του για συχνότητες πάνω από 1.1GHz μειώνεται σημαντικά.

Ο λόγος διαίρεσης του MC12080 μπορεί να ρυθμιστεί σε 1/10, 1/20, 1/40 ή 1/80. Η επιλογή γίνεται από τρεις γραμμές ελέγχου (SW1, SW2 και SW3). Το κύκλωμα που παραθέτουμε παρακάτω έχει χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονικά συχνόμετρα, ραδιοφωνικά P.L.L, γεννήτριες σήματος. 

1.1GHz Prescaler Circuit Schematic

Στο ηλεκτρονικό σχέδιο, το MC12080 είναι συνδεσμολογημένο για λόγο διαίρεσης 1:40. Μπορείτε να αλλάξετε το λόγω διαίρεσης σε κάποια άλλη υποστηριζόμενη τιμή. Η αλλαγή μπορεί να γίνει εύκολα αλλάζοντας τη συνδεσμολογία των γραμμών ελέγχου  SW1, SW2 and SW3 σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στο το φυλλάδιο πληροφοριών.

Όταν το MC12080 οδηγηθεί από μία πηγή RF στην περιοχή 70 MHz με 1.5GHz, παράγει στην έξοδο του ένα σήμα πλάτους περίπου 1200mVp-p. Εμείς έχουμε συμπεριλάβει στο κύκλωμα και έναν συγκριτή υψηλής ταχύτητας MAX9203 που μετατρέπει αυτό το σήμα σε στάθμη TTL. Το ποτενσιόμετρο R4 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της στάθμης αναφοράς του συγκριτή.

Η είσοδος του κυκλώματος έχει χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ω και μπορεί να δεχθεί μέγιστη ισχύ +13dbm. Η ευαισθησία του κυκλώματος ξεκινά από τα -20dbm περίπου, στις χαμηλές συχνότητες και μειώνεται στα -10dbm περίπου, στις υψηλότερες συχνότητες.  

Λόγω των υψηλών συχνοτήτων, στο κύκλωμα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο υλικά επιφανειακής στήριξης. 

Δημοσίευση: A.G

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: