Συμμετρικός Προενισχυτής Μικροφώνου

NE5534
4.5 5 2 Product


Εδώ παρουσιάζουμε έναν εξαιρετικό προενισχυτή μικροφώνου που προορίζεται κυρίως για δυναμικά μικρόφωνα σχετικά χαμηλής αντίστασης.

Το κύκλωμα δομείται γύρω από τον τελεστικό ενισχυτή χαμηλού θορύβου NE5534. Το κύκλωμα δουλεύει καλύτερα με δυναμικά μικρόφωνα που παρουσιάζουν εσωτερική αντίσταση μικρότερη από 200 Ω. Η ενίσχυση είναι περίπου 50db και η απόρριψη κοινού σήματος (CMRR) είναι καλύτερη από 70db αν χρησιμοποιηθούν αντιστάσεις ανοχής 1% ή λιγότερο. Το κύκλωμα τροφοδοτείται από συμμετρική τάση ±15V και η κατανάλωση ρεύματος είναι περίπου 8mA.

Ένας συμμετρικός (balanced) προενισχυτής υπερέχει γενικώς σε σχέση με έναν ασύμμετρο (unbalanced) όσον αφορά το θόρυβο. Αυτό συμβαίνει διότι οποιοσδήποτε θόρυβος επαχθεί στο καλώδιο του μικροφώνου, θα εμφανιστεί τόσο στην αναστρέφουσα όσο και στη μη αναστρέφουσα  είσοδο του τελεστικού ενισχυτή και θα απορριφθεί ως κοινό σήμα. Ένας συμμετρικός προενισχυτής είναι γενικώς ένας διαφορικός ενισχυτής (ενισχύει τη διαφορά των σημάτων που εμφανίζονται στις δύο εισόδους του, σε αντίθεση με έναν ασύμμετρο ενισχυτή που ενισχύει μόνο το σήμα που εφαρμόζεται στη μία του είσοδο.     

Balanced Microphone Preamplifier - Electronic Schematic

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: