Ρύθμιση μπάσα - πρίμα

Ρύθμιση τόνου ήχου


Το κύκλωμα που παρουσιάζουμε εδώ είναι ένας ρυθμιστής τόνου για μπάσα και πρίμα. Μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε κύκλωμα ήχου δίνοντας τη δυνατότητας ρύθμισης της έντασης των χαμηλών (μπάσων) και των υψηλών (πρίμα) συχνοτήτων.

Ένας ρυθμιστής τόνου συχνά χρειάζεται όταν πρέπει να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά μίας ηχητικής πηγής ή να προσαρμόσουμε τον ήχο με βάση τα ακουστικά χαρακτηριστικά ενός χώρου. Το κύκλωμα ρύθμισης τόνου που παρουσιάζουμε εδώ είναι στερεοφωνικό. Αποτελείται από δύο πανομοιότυπα κανάλια ήχου (το δεξί-R και το αριστερό-L)  και βασίζεται στον υψηλής ποιότητας τελεστικό ενισχυτή LM833.

Simple Tone Control

Το κύκλωμα είναι ένας ρυθμιστής τόνου δύο δρόμων, δηλαδή μπορεί είτε να ενισχύει είτε να εξασθενεί την ένταση του ήχου σε δύο ανεξάρτητες ακουστικές περιοχές συχνοτήτων (μπάντες). Η ρύθμιση σε κάθε μπάντα επιτυγχάνεται μέσω ενός στερεοφωνικού ποτενσιομέτρου (R1 για τα μπάσα και R2 για τα πρίμα). 

Το κύκλωμα περιλαμβάνει ένα χαμηλοπερατό και ένα υψιπερατό φίλτρο σε κάθε κανάλι. Τα φίλτρα είναι επίπεδης απόκρισης στη ζώνη διέλευσης (flat - top) και το κέρδος τους μπορεί να ρυθμιστεί στα όρια -20 με +20db, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Οι συχνότητες θλάσης (σημεία -3db) για το χαμηλοπερατό και το υψιπερατό φίλτρο είναι στα 340Hz και στα 10 KHz, αντίστοιχα. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε αυτές τις συχνότητες, τότε μπορείτε να το κάνετε αυτό συμβουλευόμενοι τις προσεγγιστικές σχέσεις υπολογισμού που υπάρχουν στη σελίδα 11 του φυλλαδίου πληροφοριών του LM833-N για ένα αντίστοιχο κύκλωμα.

Το ηλεκτρονικό σχέδιο είναι αρκετά απλό και μπορεί να συναρμολογηθεί εύκολα ακόμη και σε μία διάτρητη πλακέτα γενικής χρήσης. Πάντως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και χαμηλής ανοχής, προκειμένου η απόκριση και των δύο καναλιών να είναι πανομοιότυπη.

Μπορείτε να συνδέσετε το κύκλωμα σχεδόν σε οποιαδήποτε πηγή ήχου εκτός από αυτές που παρουσιάζουν πολύ μικρή αντίσταση εξόδου. Σε μία τέτοια περίπτωση (χαμηλής αντίστασης εξόδου της προηγούμενης βαθμίδας) θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ακόλουθο τάσης (buffer) στην είσοδο του κυκλώματος, διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα. Ο ρυθμιστής τόνου χρησιμοποιεί DC-ζεύξη και αυτό μπορεί να είναι επίσης πρόβλημα σε ορισμένες περιπτώσεις αν η επόμενη βαθμίδα επηρεάζεται εύκολα από το DC. Αν λοιπόν αντιμετωπίσετε πρόβλημα λόγω της DC- ζεύξης, μπορείτε να αποκόψετε το DC χρησιμοποιώντας κατάλληλους πυκνωτές σύζευξης στις εξόδους του κυκλώματος (σε σειρά με τις εξόδους).

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: