Ένδειξη στάθμης ήχου Stereo

Ηλεκτρομηχανικός μετρητής
Ηλεκτρομηχανικός μετρητήςΣτερεο ένδειξη στάθμης ήχου
4 5 6 Product


Το ηλεκτρονικό σχέδιο που παρουσιάζουμε παρακάτω είναι ένα στερεοφωνικό κύκλωμα ένδειξης στάθμης ήχου (VU meter). Το κύκλωμα είναι γνωστό και με την ονομασία κλασσικό VU meter με "βελόνες". Στηρίζεται σε κλασσικά ηλεκτρομηχανικά μικροαμπερόμετρα (150μA περίπου σε πλήρη κλίμακα) που υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στο εμπόριο σε μεγάλη ποικιλία.

Χρησιμοποιούμε ένα μικροαμπερόμετρο για την ένδειξη της στάθμης ήχου του δεξιού καναλιού και ένα ακόμη, για την ένδειξη της στάθμης ήχου του αριστερού καναλιού. Κάθε μικροαμπερόμετρο τροφοδοτείται από έναν ανορθωτή ακριβείας πλήρους κύματος. Τα κυκλώματα του δεξιού και του αριστερού καναλιού είναι πανομοιότυπα.

Το κλασσικό κύκλωμα ένδειξης στάθμης ήχου με ηλεκτρομηχανικά μικροαμπερόμετρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά, αντί για την πιο σύγχρονη έκδοση με LED, σε κατασκευές στις οποίες επιθυμούμε να προσδώσουμε κλασσική εμφάνιση. Επιπλέον, το κύκλωμα καταναλώνει πολύ λιγότερη ισχύ σε σχέση με αντίστοιχα VU meter με LED.

Κλασσικός στερεοφωνικός μετρητής στάθμης ήχου - Ηλεκτρονικό σχηματικό

Κάθε ανορθωτής ακριβείας αποτελείται από μία γέφυρα διόδων που βρίσκεται στο βρόχο ανάδρασης ενός μη αναστροφικού ενισχυτή με τελεστικό. Οι αντιστάσεις R1, R2 και R5, R6 χρησιμοποιούνται για να πολώνουν τη μη αναστρέφουσα είσοδο του κάθε τελεστικού ενισχυτή στο μέσο της τάσης τροφοδοσίας. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου το κύκλωμα να λειτουργεί με μία τάση τροφοδοσίας (δίχως να απαιτείται συμμετρική τροφοδοσία).

Οι πυκνωτές C4 και C7, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αντιστάσεις των οργάνων, λειτουργούν ως ολοκληρωτές με απώτερο σκοπό την πρόκληση κάποιας "αργής" απόκρισης έτσι ώστε οι ενδείκτες να  απεικονίζουν τη μέση τιμή της στάθμης του ήχου και να μην αποκρίνονται σε πολύ γρήγορες μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εμφάνισης αιχμών μικρής διάρκειας. Η ταχύτητα απόκρισης του πρωτοτύπου έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του κατασκευαστή. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των πυκνωτών C4 και C7 και να ρυθμίσετε την ταχύτητα απόκρισης του μετρητή αναλόγως με το προσωπικό σας γούστο. Η ταχύτητα απόκρισης αυξάνεται αν μειωθούν οι τιμές χωρητικότητας των πυκνωτών και αντιστρόφως (μειώνεται αυξανομένης της χωρητικότητας). 

Ο στερεοφωνικός μετρητής στάθμης ήχου μπορεί να τροφοδοτηθεί από μία πηγή 12V. Η αντίσταση εισόδου του μετρητή, σε κάθε κανάλι ήχου, είναι περίπου 50 ΚΩ και γι' αυτό το κύκλωμα μπορεί να συνδεθεί σχεδόν οπουδήποτε χωρίς να ανησυχούμε μήπως υπερφορτώσουμε κάποια βαθμίδα.   

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: