Έλεγχος φωτεινότητας LED displays

Κύκλωμα ελέγχου φωτεινότητας LED
4 5 1 Product


Η φωτεινότητα ενός LED ή ενός ενδείκτη LED (display) 7 ή περισσοτέρων τμημάτων, μπορεί να ρυθμιστεί εφαρμόζοντας ένα παλμικό σήμα ρυθμιζόμενου κύκλου λειτουργίας (duty cycle). Οι περισσότεροι αποκωδικοποιητές ενδεικτών LED, συνήθως διαθέτουν μία είσοδο συσκότισης (blanking input) στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί το αντίστοιχο παλμικό σήμα.

Έλεγχος φωτεινότητας LED

Αναφερόμενοι στο σχηματικό του κυκλώματος, παρατηρούμε ότι το παλμικό σήμα ελέγχου παράγεται από έναν χρονιστή 555. Οι χρόνοι φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή C1 ρυθμίζονται από το ποτενσιόμετρο R1. Παρόλο που οι αντίστοιχοι χρόνοι φόρτισης και εκφόρτισης είναι ρυθμιζόμενοι, το άθροισμα τους παραμένει σταθερό και γι αυτό το παραγόμενο σήμα έχει σταθερή συχνότητα και μεταβαλλόμενο κύκλο λειτουργίας.

Επειδή η καταναλισκόμενη ισχύς στο φορτίο εξαρτάται άμεσα από τον κύκλο λειτουργίας του εφαρμοζόμενου σήματος, το παραγόμενο σήμα μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα ενός ή περισσοτέρων LED. Για την παροχή κατάλληλης τάσης και ισχύος για την είσοδο συσκότισης κάποιου ακποκωδικοποιητή  ενδεικτών LED, ίσως χρειαστεί ένα πρόσθετο τρανζίστορ σαν αυτό που εικονίζεται στο κύκλωμα. Για την οδήγηση ενός και μόνο LED αυτό δεν απαιτείται.

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: