Απλός διπλασιαστής τάσης

low_power_voltage_doubler_schematic_small
3 5 1 Product


Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα θέλαμε να παράγουμε μία υψηλότερη τάση απο αυτή που υπάρχει διαθέσιμη. Αν μάλιστα το ρεύμα που απαιτείται είναι μικρό τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το απλό κύκλωμα που περιγράφουμε παρακάτω. Το κύκλωμα βασίζεται στο χρονιστή 555 και λειτουργεί ως ένας διπαλσιαστής τάσης και μπορεί να φτιαχτεί με ελάχιστο κόστος.

Ο διπλασιατής τάσης είναι ένας ασταθής πολυδονητής με το 555 που λειτουργεί στα 8.7KHz. Ο πολυδονητής παράγει μία τετραγωνική κυματομορφή που οδηγεί τα τρανζίστορ T1 και T2. Τα T1 και T2 λειτουργούν ως διακόπτες και άγουν στην θετική και στην αρνητική ημιπερίοδο της τετραγωνικής κυματομορφής, αντίστοιχα. Όταν η έξοδος του IC1 (στον ακροδέκτη 3) είναι σε λογική κατάσταση 0, , το Τ2 άγει και το αρνητικό άκρο του C2 συνδέται με τη γη και ο C2 φορτίζεται μέσω της D1. Όταν η έξοδος του IC1 (στον ακροδέκτη 3) είναι σε λογική κατάσταση 1, το T2 οδηγείται σε αποκοπή, το T1 άγει και ο C1 φορτίζεται με μία τάση που προκύπτει από το άθροισμα της τάσης τροφοδοσίας με την τάση στην οποία έχει φορτιστεί ήδη ο C2. Αυτό συμβαίνει διότι ο C2 είναι εκείνη τη στιγμή σε σειρά με τον C1 και την  τάση τροφοδοσίας. Την ίδια στιγμή ο C2 δεν μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της D1.

Simple voltage doubler
Το κύκλωμα του διπλασιαστή τάσης

Αν τροφοδοτήσουμε το κύκλωμα με 9V, στην έξοδο παράγεται μία τάση περίπου στα 15V όταν το φορτίο καταναλώνει περίπου 70mA. Το κύκλωμα λειτουργεί και με άλλες τάσεις τροφοδοσίας, σε όλη την περιοχή τάσεων του 555 (από 4.5 έως 15V). Δεν υπάρχει σταθεροποίηση τάσης στην έξοδο κι αυτό σημαίνει ότι η τάση εξόδου εξαρτάται από το ρεύμα που απορροφά το φορτίο. Αν τυχόν απαιτείται σταθεροποίηση τάσης τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιος επιπρόσθετος σταθεροποιητής. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψην και το επιπρόσθετο ρεύμα που θα απορροφά στο σταθεροποιητής. 

 

Λίστα με όλα τα σχόλια:
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.
Βαθμολογία:

Παρακαλούμε κάντε κάποια πρόταση για το προϊόν :

Όνομα χρήστη:
E-mail: