Εδώ παρέχουμε συνδέσμους που αφορούν κυκλώματα τροφοδοτικών.
Εδώ μπορείτε να βρείτε συνδέσμους που παραπέμπουν σε διδακτικά άρθρα για Γεννήτριες Σήματος και Τεχνικές Κατασκευής Γεννητριών Σήματος.

Ο όρος Γεννήτρια Σήματος, συνήθως αναφέρεται σε μία συσκευή παραγωγής σήματος που διαθέτει ακρίβεια και σταθερότητα συχνότητας. Οι γεννήτριες σήματος μπορούν να παρέχουν σήματα σε προκαθορισμένες συχνότητες ή σε μία περιοχή συχνοτήτων και η ακρίβεια τους απορρέει από έναν ταλαντωτή αναφοράς. Τρεις είναι οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γεννητριών σήματος:

  • Η Άμεση Σύνθεση είναι μία δημοφιλής τεχνική που βασίζεται στη χρήση  πολλαπλασιαστών, διαιρετών  και μικτών.
  • Η Έμμεση Σύνθεση βασίζεται σε κυκλώματα βρόχου κλειδωμένης φάσης (PLLs).
  • Η Άμεση Ψηφιακή Σύνθεση χρησιμοποιεί έναν ψηφιακό μετρητή που παράγει μια σειρά από αριθμούς που οδηγούνται σε μία μνήμη και μετατρέπονται σε αριθμούς που αντιστοιχούν στα δείγματα ενός ημιτόνου ή οιποιασδήποτε άλλης κυματομορφής. Τα δείγματα μετατρέπονται στη συνέχεια σε αναλογικό σήμα με τη χρήση ενός μετατροπέα από ψηφιακό σε αναλογικό (D-to-A converter).
Ξεκινήστε τώρα ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (DSP).

Η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (DSP) είναι μία από τις πιο σημαντικές τεχνικές που θα θα καθορίσει τις εξελίξεις σε όλους του τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας τον 21ο αιώνα. Η τεχνική DSP χρησιμοποιείται παντού: Στις εφαρμογές επεξεργασίας ήχου και εικόνας, στις τηλεπικοινωνίες, στα ραντάρ, στην ιατρική, στη σεισμολογία, ακόμη και στο διάστημα...

Οι Τελεστικοί Ενισχυτές κατατάσσονται στις πλέον χρησιμοποιούμενες ηλεκτρονικές διατάξεις σε όλα τα αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Βρίσκονται παντού, σε συσκευές ευρείας κατανάλωσης, σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε ιατρικές συσκευές, σε επιστημονικά όργανα και σε συσκευές μετρήσεων. Τα άρθρα που σας προτείνουμε παρακάτω, καλύπτουν τη βασική θεωρία των τελεστικών ενισχυτών, την ιστορία της εξέλιξής τους και μεγάλο πλήθος εφαρμογών.